“Naar het Dak van Vlaanderen”, omgeving St.-Pieters- en St.-Martens-Voeren, zaterdag 16/06/2018.

Ik trok nog eens richting Voerstreek. Ik koos voor een van de Originele Wandelingen in België met als titel Naar het dak van Vlaanderen.

Gegevens:

Afstand: 13,85 km. Volgens mijn bron zou het 15 km moeten zijn. Op een deel van de route wijkt de GPS-route nogal af van de routebeschrijving (korter). Ik volgde daar de GPS omdat het beschreven pad nergens (meer) te zien was, wellicht is dat de verklaring voor de kortere afstand.

Bewegwijzerd? Nee.

“Bron”: website Originele Wandelingen in België, je vindt daar een routebeschrijving, een kaartje en de GPS-gegevens.

Start- en eindpunt: kerk, kruispunt Bauwerd – St.-Pieterstraat, St.-Pieters-Voeren (Voeren). Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: bij het startpunt ligt bushalte St.-Pieters-Voeren Kerk en die wordt zowel bediend door De Lijn (Limburg) met lijn 39b (min of meer regelmatig, maar op zon- en feestdagen nogal beperkt) als door de TEC (Liège-Verviers) met lijn 139, maar die rijdt slechts af en toe en niet op zon- en feestdagen. (Opm.: volgens de site van De Lijn wordt de bushalte aan de kerk in St.-Pieters-Voeren “op proef” niet meer bediend door de 39b, toch stond er vandaag een bus van die lijn zijn vertrek af te wachten …).

Aard van de wegen: heuvelachtig; vooral onverharde en halfverharde wegen en paden (hou rekening met veel losse stenen/keien op delen van de route en modder kan ook je deel zijn), met hier en daar toch ook asfalt.

Indrukken over de route/het landschap:

Dit is ook weer een van die routes die gemakkelijk nogal kort samen te vatten is. Ik wandelde afwisselend tussen weilanden (vaak nog deels omzoomd door hagen) en velden, door de bosrand en enkele keren ook wat dieper door het bos (Alsbos, Broekbos (geen broekbos), Veursbos en Vrouwenbos (geen vrouw te zien 🙂 ). Buiten St.-Pieters-Voeren (mooi kerkje en kasteel) kwam ik ook door St.-Martens-Voeren (ook weer een mooie kerk en enkele fraaie huizen), langs de rand van het gehucht De Planck en door het fraaie gehucht (of dorp) Veurs (mooie huizen in vakwerk en silex).

Opmerking over de route: zoals bij de afstand al vermeld komt de GPS-route en de beschreven route op een punt, in de buurt van De Planck nl., niet overeen. Het beschreven pad door het Veursbos kon ik niet meer vinden zodat ik de GPS-route langs de bosrand volgde.SPV - SMV 180616 070

Conclusie:

10/10. Een toproute met veel afwisseling. Hou er wel rekening mee dat sommige paden soms erg druk bewandeld worden, zelfs op deze bewolkte zaterdag was dat al het geval …

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.

Advertenties

Oostham en omgeving, zaterdag 9/06/2018.

Mijn wandeling voerde me deze keer door de omgeving van de Hamse deelgemeente Oostham.

Gegevens:

Afstand: 20,93 km. Als ik op mijn bron (zie verder) de afstand uitreken, kom ik op 19,1 km. Enkele wegvergissingen (door onoplettendheid, ongelukkig geplaatste wegwijzers of – volgens mij – ontwerpfouten in het netwerk) zorgden voor wat extra afstand en uiteraard zijn er de fameuze GPS-afwijkingen …

Bewegwijzerd? Ja, volgens het knooppuntensysteem, maar de gemeente Ham (?) gebruikt een eigen systeem van wegwijzers: wit bordjes met blauwe en groene opdruk. Er valt wel het een en ander te zeggen over de bewegwijzering. Over het algemeen is die wel in orde, maar ik vond de bordjes wat aan de kleine kant, her en der zijn ze gemakkelijk te missen. Voorts is de plaatsing af en toe wat ongelukkig. En in het systeem zitten er wel wat fouten (of toch minstens een): tussen knooppunt 18 en 2 duikt plots bij een splitsing een wegwijzer richting knooppunt 3 op nog voor ik knooppunt 2 gepasseerd was, verwarrend …

“Bron”: website Wandelknooppunt.be. Je kan daar een route uitstippelen en downloaden (mits registratie) naar je GPS (of soortgelijk toestel).

Start- en eindpunt: kerk, Heldenplein, Oostham. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: bij mijn beginpunt ligt bushalte Oostham Heldenplein, regelmatig bediend door lijn 170 van De Lijn Limburg en iets verder – net naast de route – ligt bushalte Oostham Schoolstraat, regelmatig bediend door lijn 17a (niet in het weekend en op feestdagen) en 302.

Aard van de wegen: nagenoeg vlak (enkele lichte en korte hellingen); een mengeling van onverharde, halfverharde en verharde wegen en paden.

Indrukken over de route/het landschap:

Route: kerk > knooppunt 5 – 17 – 4 – 18 – 2 – 3 – 62 – 6 – 8 – 10 – 11 – 50 – 13 – 34 – 37 – 38 – 38 – 40 – 58 – 57 – 54 – 55 – 50 – 51 – 52 – 28 – 29 – 27 – 26 – 24 > kerk (richting 5).

Nadat ik de bebouwde kom van Oostham (fraaie kerk, voor het overige een plaats zoals er in het noorden van België honderden te vinden zijn) achter me gelaten had, wandelde ik gedurende een twintigtal kilometer afwisselend tussen velden en weilanden, door het bos en even ook langs een restant van de heide (of zou het een hersteld heidegebied zijn?). Helaas moest ik ook verschillende keren tussen de verspreide bebouwing of de uitlopers van de bebouwing stappen – vooral rond de wijk Gerhees duurde dat net wat te lang. Een ven, de restanten van de voormalige schans van Oostham en de redelijk mooie doortocht door de vallei van de Grote Beek (?) vervolledigden het geheel. Het laatste deel van de route ging over het fietspad over een voormalige spoorlijn terug naar het centrum van Oostham.Ham 180609 030

Conclusie:

6/10. Er zitten mooie stukken in de route, maar ik wandelde naar mijn smaak toch te vaak en te lang tussen de bebouwing en er waren te weinig opmerkelijke of bijzondere punten om dat helemaal goed te maken.

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.

“Panorama Griffaloux”, omgeving Belvaux en Han-sur-Lesse, zaterdag 2/06/2018.

Deze keer koos ik voor een wandeling in de omgeving van Rochefort, meer bepaald rond Belvaux, Han-sur-Lesse en Auffe.

Gegevens:

Afstand: 18,45 km.

Bewegwijzerd? Nee, maar er zijn uiteraard wel diverse bewegwijzerde routes in de omgeving, zowel plaatselijke als GR’s.

“Bron”: website HikingDB; je vindt daar o.a. een beknopte routebeschrijving, een kaartje en de GPS-track.

Start- en eindpunt: officieel ligt dat in Han-sur-Lesse, maar om het betalend parkeren daar te vermijden vertrok ik in Belvaux (een gehucht van Wavreille), in de buurt van de kapel (?) aan de (Rue du) Hambeau bij nr. 26. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: in dat geval vertrek (en eindig) je best in Han-sur-Lesse; de bushalte Han-sur-Lesse Église wordt dagelijks bediend door lijn 29 van de TEC Namur-Luxembourg.

Aard van de wegen: heuvelachtig met enkele steile en/of lange hellingen; vooral onverharde en halfverharde wegen en paden, afgewisseld met wat verharde stukken.

Indrukken over de route/het landschap:

Na het verlaten van de bebouwde kom van Belvaux ging het geruime tijd ofwel tussen weilanden, ofwel door het bos en af en toe was er ook wel een akker te zien. Dat ging zo door tot ik Han-sur-Lesse bereikte. Ik passeerde langs de fameuze grotten en door het centrum van het dorp. Daarna ging het weer verder zoals voordien: bossen, weilanden en af en toe een akker. Bebouwing kreeg ik nog amper te zien (al kwam ik wel vlakbij het dorpje Auffe) tot ik opnieuw in Belvaux aankwam. Vermeldenswaard zijn nog de Lesse en enkele kleinere zijbeekjes ervan en de mooie uitzichten die er waren, waaronder het uitzichtpunt Griffaloux.Belvaux - Han 180602 036

Conclusie:

10/10. Dit is een toproute: veel afwisseling, leuke paadjes, relatief rustig. Als er toch een smet op het blazoen moet zijn dan is het de drukte in Han-sur-Lesse (wat moet dat in juli niet geven?).

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.

“Tuspeeltocht”, Grathem en (ruime) omgeving, zondag 27/05/2018.

Deze keer begaf ik mij weer naar Nederlands-Limburg, nu naar Grathem (gemeente Leudal) waar ik een wandeling in de ruime omgeving maakte.

Gegevens:

Afstand: 15,12 km.

Bewegwijzerd? Nee, maar er is wel een wandelroutenetwerk (met knooppunten) en dit wordt gebruikt in de routebeschrijving.

“Bron”: website Klik, print en wandel; je vindt daar o.a. een routebeschrijving, kaartje en de GPS-track.

Start- en eindpunt: kerk, Kerkplein 1, Grathem (Leudal, NL). Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: vlakbij het vertrekpunt ligt bushalte Grathem Centrum, regelmatig bediend door Arriva met de lijnen 76 (’s avonds en in het weekend als lijntaxi, een soort belbus) en 790 (deels als lijntaxi en komt op zon- en feestdagen niet in Grathem).

Aard van de wegen: vlak tot licht heuvelachtig; volgens mijn bron zou 86% van de route onverhard zijn – dat kan kloppen, zeker als je ook de grindwegen meerekent.

Indrukken over de route/het landschap:

Van de mooie kerk van Grathem ging het naar de Grathemermolen, een watermolen op de Uffelse Beek (stroomopwaarts in België heet die de Abeek). Vrij vlug daarna verliet ik de bebouwde kom van Grathem. Hierna wandelde ik afwisselend tussen velden, door en langs bosjes en bossen (o.a. het Exatenbos), door heide en heideachtige gebieden met hier en daar vennen (Tuspeel en Beegderheide), langs ruigte en tussen weilanden. In de buurt van Beegden stapte ik even langs de grote plas Lange Vlieter, een overblijfsel van de ontgrinding. Het laatste deel van de route ging weer door het centrum van Grathem waar er enkele mooie hoekjes waren.Tuspeeltocht 180527 111

Conclusie:

8/10. Een mooie en afwisselende route. Minpunten: verkeerslawaai en het twee keer oversteken van de N273 (Napoleonsweg) en soms iets te lang door een uitgestrekt landbouwgebied.

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.

Limbricht en omgeving, maandag 21/05/2018.

Eigenlijk is het nog eens tijd voor een langere en/of zwaardere (eventueel avontuurlijkere) wandeling, maar omdat het morgen werkdag is en ik wat laat uit mijn bed geraakte, bleef het bij een vrij korte wandeling in en vooral rond Limbricht in de Nederlands-Limburgse gemeente Sittard-Geleen. Een (groot?) deel van deze route deed ik al eens, maar het was lang genoeg geleden en bovendien ging het nu in de andere richting.

Gegevens:

Afstand: 10,72 km.

Bewegwijzerd? Nee.

“Bron”: Wandelgids Zuid-Limburg, daar vind je o.a. een kaartje, de routebeschrijving en de GPS-track.

Start- en eindpunt: bij Kasteel Limbricht, parkeren (en starten) kan op de parkeerplaats, Allee 3, Limbricht (NL). Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: gebruikers van het openbaar vervoer starten best op een andere plek (vanuit Limbricht is er nl. altijd een aan- en uitlooproute nodig), bijvoorbeeld bij bushalte Guttecoven Bornerweg, deze ligt op de route en wordt door Arriva bediend met de lijnen 34, 35 en 39.

Aard van de wegen: zo goed als vlak; een mengeling van verharde en onverharde wegen en paden.

Indrukken over de route/het landschap:

Toen ik mijn vertrekpunt naderde, begon ik te vrezen dat ik een foute keuze gemaakt had: het niet al te kleine parkeerterrein leek helemaal vol te staan want de auto’s stonden zelfs in de berm van de smalle toegangsweg naar Limbricht geparkeerd. Die vrees was niet helemaal terecht: op het eerste stuk asfaltweg kwam ik wel nogal wat fietsers tegen, maar verderop werd het rustiger.Limbricht en omg 180521 70

De route zelf is ook nu weer gemakkelijk kort samen te vatten. Ik wandelde afwisselend tussen velden, grasland en door bos. De natuurgebieden Limbrichterbos en vooral Grasbroek (de mooie Hondsbeek) zijn zeker het vermelden waard. Dan heb ik het natuurlijk over positieve vermeldingen. Helaas staat daar wat negatiefs tegenover: de lelijke bebouwing (een gigantisch grijs distributiecentrum van een Japans automerk – kunnen ze dat soort gebouwen nu niet in een andere kleur schilderen?) langs de nabij N297. Die weg zorgt ook voor enige geluidshinder, net zoals de snelweg A2 waar de route kort langs liep. Dat stuk is kort, maar te lang; gelukkig ligt er fluisterasfalt. Het laatste deel van de route liep langs het mooie kasteel van Limbricht.

Conclusie:

8/10. Een mooie (Limbrichterbos en Grasbroek), afwisselende route. Geen heel hoge score want: verkeerslawaai (A2 en N297) en iets te veel asfalt en storende bebouwing.

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.

Breidfeld – Holler, zaterdag 19/05/2018.

Ik had wel al eens gewandeld in het Groothertogdom Luxemburg, maar dat waren telkens wandelingen die begonnen en eindigden in België. Deze keer was het de eerste keer dat ik een wandeling maakte die volledig over Luxemburgs grondgebied verliep, met name in en rond Breidfeld (oftwel Breedelt in het Luxemburgs) en Holler (gemeente Weiswampach).

Gegevens:

Afstand: 13,56 km.

Bewegwijzerd? Ja en nee … De route is bewegwijzerd als je ze in de juiste richting volgt en wel met een blauw symbool (een vlaggetje voorstellend?), maar vermits ik ze (per ongeluk) in de verkeerde richting volgde, is de bewegwijzering niet zo bruikbaar en kan ik er niet goed over oordelen.

“Bron”: Routeyou; je vindt daar de GPS-track, een kaartje en nog wat uitleg.

Start- en eindpunt: bij de kerk of kapel, Trit (nabij nr.) 8, Breidfeld (Weiswampach, Groothertogdom Luxemburg). Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: bij mijn vertrekpunt ligt bushalte Breidfeld Al Molkerei, bediend door lijn 685 van de RGTR.

Aard van de wegen: heuvelachtig; vrij veel asfalt, afgewisseld met grindwegen en onverharde wegen.

Indrukken over de route/het landschap:

Breidfeld is een klein dorp zodat ik al vlug de bebouwing achter me kon laten. Daarna wandelde ik grotendeels tussen weilanden en velden. Dat werd af en toe afgewisseld met wat plukjes bos en in het tweede deel van de route ook enkele langere stukken door het bos. (Hierbij de opmerking dat ik de route per ongeluk in de verkeerde richting gevolgd heb zodat wat bij mij het eerste deel was eigenlijk het tweede deel zou moeten zijn.) Onderweg kwam ik een keer nog tussen de huizen door en dat was in het dorpje Holler. Voor Holler volgt er een net te lang uitvallend traject langs de verbindingsweg CR337 (weliswaar niet echt druk, maar toch …).

Conclusie:

6/10. Volgens mijn bron is het een vijfsterrenwandeling, maar dat vind ik toch serieus overdreven. Pluspunten van de route: afwisseling, mooie uitzichten, vrij rustig. Minpunten: veel te veel over verharde wegen, een kort maar te lang stuk langs een verbindingsweg, geen echt opmerkelijke punten.

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.

‘Dagstapper’ Diest – Scherpenheuvel – Testelt – Diest, woensdag 9/05/2018.

Omdat brugdagen op vrijdag nogal moeilijk liggen voor mij, nam ik vandaag (woensdag) een vrije dag en ik ging nog eens wandelen. Mijn keuze viel deze keer op een route die al langer in mijn preselectie stond, met name de Dagstapper Diest – Scherpenheuvel – Testelt – Diest.

Gegevens:

Afstand: 30,43 km. Volgens mijn bron zou het 28,7 km moeten zijn. GPS-afwijkingen zullen wel de voornaamste uitleg zijn, maar mogelijk heb ik in de ruime omgeving van Testelt ook wat extra afstand afgelegd: er zijn daar op vrij korte afstand enkele varianten en mogelijk heeft me die verwarring wat extra afstand opgeleverd. Je kan de route trouwens ook op verschillende plaatsen inkorten.

Bewegwijzerd? De route volgt grotendeels GR-paden, aangeduid met de bekende rood-witte bewegwijzering of streekpaden met de geel-rode wegwijzers. Enkele korte stukken zijn niet bewegwijzerd als GR, maar als ik het me goed herinner volg je daar overal een plaatselijke route.

“Bron”: de website van de GR-paden waar je ook als niet-lid gratis de GPS-tracks van de dagstappers kan downloaden.

Start- en eindpunt: station, Turnhoutsebaan 1, Diest. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: uiteraard. Diest wordt door de NMBS op weekdagen twee keer en in het weekend en op feestdagen een of twee keer per uur bediend (spoorlijn 35 Leuven – Aarschot – Hasselt). En voor het station passeren ook te veel buslijnen van De Lijn (zowel Brabantse als Limburgse lijnen) om hier nu even op te noemen.

Aard van de wegen: grote delen zijn licht tot matig heuvelachtig, maar in de vallei van de Demer is het zo goed als vlak; een mengeling van onverharde (best veel zelfs), halfverharde (grind) en verharde wegen en paden.

Indrukken over de route/het landschap:

Vanaf het vertrek aan het station (ruim een halfuur later, bedankt NMBS) ging het vrijwel direct naar de oude vestingwerken (grachten en wallen) van Diest. Na het passeren van recreatiedomein De Halve Maan volgde nog wat bebouwing. Daarna ging het tussen weilanden, velden, af en toe een plukje bos (holle wegen) en helaas toch nog wat bebouwing naar Scherpenheuvel. In die bedevaartsplaats/commercieel centrum volgde ik de routevariant die me door het centrum voerde, o.a. langs de basiliek. Verderop was het weer hetzelfde landschap: akkers, weilanden, af en toe een klein bosje en ook wat al dan niet verspreide huizen. Vermeldenswaard is zeker ook de vallei van de Demer die ik na een tijd bereikte: daar stapte ik tussen grasland (beemden?) en struiken om iets verder het centrum van Testelt te bereiken. Dat route ging maar kort door het centrum (misschien is het ook niet echt groot). Aan de overkant van de spoorweg wachtte me onmiddellijk een klim langs Dst - Schrpnhvl 180509 100een wijngaard naar de Voortberg. Die berg is een zogenaamde getuigenheuvel. Boven is er een mooi uitzicht over de omgeving. Daarna werd het even wat meer bebost. Na een afdaling kwam ik weer in meer open landschap terecht, met name de Demerbroeken. Dit natuurgebied bestaat uit grasland, riet, struikgewas, poelen en kleine plukjes bos en een (of enkele?) zijtak(ken) (?) van de Demer. Vervolgens bereikte ik Zichem. De route kwam niet echt in het centrum want ze verliet de bebouwing vrijwel direct, bij het station. Via een pad over de voormalige spoorlijn naar Scherpenheuvel kwam ik bij de Maagdentoren en de Demer. Ik vervolgde mijn weg geruime tijd langs de kronkelende Demer, al kronkelde die in het verleden nog meer – er zijn nl. diverse restanten van afgesneden meanders te zien. Het landschap bestond uit grasland, struikgewas/ruigte, wat (broek)bos, populierenaanplantingen en wat verder van de rivier, op drogere grond dus, ook landbouwgrond. Helemaal aan het einde volgde na nog een stukje bos, een lus door de uitlopers van de bebouwde kom van Molenstede en zo terug naar het Diestse station via wat bebouwing, uitlopers van het bos en weiland.

Conclusie:

7/10. Een heel afwisselende route, met soms mooie paadjes en ook wel een vleugje cultuur. Minpunten: enkele wat lange stukken tussen de huizen (al dan niet verspreide bebouwing) en af en toe wordt het wat saai.

Een kleine selectie uit mijn foto’s: klik, klik, klik.